Vozidlá na meranie a diagnostiku


Pro diagnostiku stavu železniční dopravní cesty byly po roce 1950 do provozu ČSD postupně zařazovány měřicí vozy. Jako první vyvstala potřeba objektivního hodnocení geometrických parametrů koleje. S postupnou elektrizací tratí, radiofikací, automatizací třídicích prací a zaváděním liniového vlakového zabezpečovače vznikly další požadavky na objektivní zjišťování a měření specifických parametrů. Také měření prostorové průchodnosti a...


 Obsahuje text
MV pre zvršok
Fotky 9  Obsahuje text
MV pre zvršok
 Obsahuje text
MV pre zvršok
 Obsahuje text
MV-30
Fotky 9  Obsahuje text
MD
 Obsahuje text
MMD
Fotky 4  Obsahuje text
DSŽS
Fotky 8  Obsahuje text
MV spodku
 Obsahuje text
FST-1
 Obsahuje text
FST-2
Fotky 15  Obsahuje text
FS 3
 Obsahuje text
FST4
 Obsahuje text
Defektoskopický vozeň
Fotky 21  Neobsahuje text
NDT
 Obsahuje text
MVPTZ I
 Obsahuje text
MVPTZ II
 Obsahuje text
MVPTZ III
Fotky 1  Obsahuje text 1
MVPTZ IV
Fotky 3  Obsahuje text
MVPTZ V
 Obsahuje text
MV pre rádiové siete I
Fotky 11  Obsahuje text
MV pre rádiové siete II
 Obsahuje text
MV pre zabezpečovaciu a automatizačnú techniku
 Obsahuje text
MV ERTMS
Fotky 1  Obsahuje text
MV ETCS
 Obsahuje text
MV elektrotechnických zariadení
 Obsahuje text
Elektrotechnický laboratórny vozeň
Fotky 15  Obsahuje text
MV ŽZO Cerhenice