Vozidlá používané v pražskom metre


Tratě pražského metra mají do určité míry obdobný charakter jako tratě železniční, mají však také svá specifika, k nimž patří zejména velký sklon (do 40 ‰), menší průjezdný průřez, užití napájecí kolejnice a požadavek na eliminaci zplodin. Uvedené zvláštnosti se odrážejí i ve vozovém parku speciálních vozidel pražského metra, z nichž některá jsou téměř shodná se stroji běžně používanými na železnici, jiná se od nich výrazněji...


 Obsahuje text
MUV 72; 69
 Obsahuje text
MUV 73
Fotky 5  Neobsahuje text 2
WŽB 10-M
 Obsahuje text
PV, PVk, PVd
 Obsahuje text
08-75 GS
 Obsahuje text
PR M 601
 Obsahuje text
Pv-6
 Obsahuje text
EM 50
 Obsahuje text
K 355 PT
Fotky 11  Obsahuje text
TWS 30
 Neobsahuje text
UV-1
 Neobsahuje text
KV 86
 Obsahuje text
SVM 12.1; 12.2
Fotky 5  Obsahuje text
MUV 74 M