32
článkov
2475
obrázkov strojov
380
traťových strojov

Články


Česká premiéra RU 800S
16:12:46 21.10.2018  Autor:  Peter Bado

Na trati na trati Obrnice – Čížkovice (v majetku spoločnosti AŽD Praha), v približne 3 km dlhom úseku pred žst. Obrnice, bol 15. a 16. októbra 2018 prvý raz v Českej republike nasadený vysokovýkonný stroj RU 800S, ktorý v sebe kombinuje dve základné operácie na železničnom zvršku – výmenu koľajového roštu a čistenie koľajového lôžka. Táto kombinácia umožňuje skrátiť 

  0 99 videní
 

Rekonštrukcia SVP 74
13:50:51 17.09.2018  Autor:  Tím Traťové stroje

Spoločnosť Compel Rail a.s. realizovala v tomto roku rekonštrukciu SVP 74 výrobné číslo 187. Pôvodný stroj bol kompletne zrekonštruovaný. Stroj dostal novú klimatizovanú nadstavbovú časť, elektroinštaláciu, hydraulické prvky. Ovládanie stroja je riešené použitím dvojice džojstikov, podobne, ako je to u traťového stroja UNO 80.

  0 164 videní
 

SETRAS 2018
08:08:26 12.09.2018  Autor:  Tím tratovestroje.net

V dňoch 7. a 8. novembra sa uskutoční XXIII. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2018“. Záštitu nad seminárom prevzali prof. Ing. Jozef JANDAČKA, PhD.,rektor Žilinskej univerzity v Žiline a Mgr. Martin ERDÖSSY, generálny riaditeľ ŽSR. Miestom konania bude ako obvykle GAMA klub v priestoroch ubytovacích zariadení Žilinskej univerzity na 

  0 229 videní
 

Prednáška o traťových strojoch na tratiach ČSD/ČD/SŽDC
11:25:18 08.06.2018  Autor:  Peter Bado

V pondelok 11. júna sa od 15:00 na Výukovom a informačnom pracovisku DFJP v Prahe, Pod Výtopnou 367/2 uskutoční prednáška na tému “Špeciálne dráhové vozidlá prevádzkované na tratiach ČSD/ČD/SŽDC”.

  0 178 videní
 

Dotatok k druhému vydaniu knihy Speciální drážní vozidla
18:57:14 25.06.2017  Autor:  Peter Bado

Približne po troch rokoch od uvedenia druhého vydania knihy Speciální drážní vozidla prichádzajú autori s dodatkom, v ktorom dokumentujú vývoj v oblasti traťových strojov uvedených do prevádzky v Českej a Slovenskej republike za uvedené obdobie. Dodatok nevychádza v tlačenej podobe, je nepredajný a je k dispozícií vo formáte *.pdf, voľne stiahnuteľný tu.

  0 168 videní
 

Premiéra žeriavu KRC 1220 firmy Swietelsky na SŽDC
23:35:52 24.06.2017  Autor:  Peter Bado
KRC 1220

Spoločnosť Swietelsky nasadila na pokládku výhybiek pri práve prebiehajúcej rekonštrukcii žst Čelákovice jeden zo svojich najmodernejších žeriavov – Kirow KRC 1220. Stroj bol z Rakúska prepravený do Brandýsa nad Labem spoločne so sprievodnými vozňami 6. júna a nasledujúci deň bol prevezený do Lázní Toušeň, kde bol odstavený. Prvé nasadenie, pokládka štyroch výhybiek, prebehla 10. júna Stroj, vyrobený 

  0 321 videní
 

Čistička RM 79 a vozne MFSD 33/MFS 33 v prevádzke
14:36:50 26.05.2017  Autor:  Peter Bado

Celoprofilová čistička RM 79 bola vyrobená v roku 1982 u rakúskej firmy Plasser & Theurer ako typ ZRM 79. Šesťnápravový stroj prešiel v roku 2011 celkovou opravou spojenou s čiastočnou rekonštrukciou u nemeckej firmy Deutsche Plasser a dostal typové označenie RM 79. V rámci rekonštrukcie boli o.i. zo stroja odstránené plazové podvozky a na čističku bolo doplnené kropiace zariadenie 

  0 214 videní
 

DVOJCESTNÁ ZVAROVŇA DAF CF 440 TWT
12:21:11 01.02.2017  Autor:  Peter Bado

Špeciálne dráhové dvojcestné vozidlo DAF CF 440 TWT bolo pre spoločnosť GJW Praha zostavené v roku 2015 v estónskej firme Leonhard Weiss RTE AS Tallinn. Podľa normy ČSN (STN) EN 15746-1 je zaradené do kategórie 9C; brzdenie a trakcia priamo na pneumatikách cestného vozidla, vedenie po koľaji umožňujú koľajové adaptéry. Základom dvojcestného stroja je štvornápravový nákladný automobil 

  0 252 videní