DVOJCESTNÁ ZVAROVŇA DAF CF 440 TWT

Článok publikovaný 1.2.2017 o 12:21
Autor:  Peter Bado
Článok má 0 komentárov Môžete zanechať komentár.

Špeciálne dráhové dvojcestné vozidlo DAF CF 440 TWT bolo pre spoločnosť GJW Praha zostavené v roku 2015 v estónskej firme Leonhard Weiss RTE AS Tallinn. Podľa normy ČSN (STN) EN 15746-1 je zaradené do kategórie 9C; brzdenie a trakcia priamo na pneumatikách cestného vozidla, vedenie po koľaji umožňujú koľajové adaptéry. Základom dvojcestného stroja je štvornápravový nákladný automobil DAF CF 440 slúžiaci ako mobilný transportný prostriedok. Na nákladnom aute je umiestnená nástavba s generátorom trojfázového prúdu, skriňové rozvádzače, chladiaca jednotka, hydraulický manipulátor s zvarovacia hlavica. Prístup do nástavby umožňuje dvojica postranných dverí so schodíkmi. Jazda vozidla je ovládaná z kabíny vodiča, v ktorej je umiestnená obrazovka prenášajúca obraz z kamery snímajúcej priestor za vozidlom. V prípade neschopnosti jazdy je možné vozidlo odtiahnuť za oko v prednej časti stroja. Vozidlo disponuje svetelným a akustickým  návestným zariadením pre prevádzku na železnici.

Pre jazdu po koľaji je vozidlo vybavené dvoma koľajovými adaptérmi, pričom oba adaptéry sú jednonápravové. Predný adaptér vozidlo pri jazde po koľaji vedie i nesie, zadný adaptér s ohľadom na použitý systém pohonu „guma – oceľ“ vozidlo primárne vedie, na nesení sa podieľa len čiastočne. Hnacia náprava je prostredná (druhá) zadná. Za poslednou zadnou nápravou sú umiestnené stabilizačné opory. Okrem koľajníc uložených na podvaloch v miestach ich uchytenia je možné koľajnice zvárať i v osi koľaje a taktiež vo vzdialenosti cca 1 m od jej osy.

Základné technické údaje:

Najvyššia prevádzková rýchlosť na pozemnej komunikácii: 85 km/h

Najvyššia prevádzková rýchlosť na dráhe: 18 km/h vpred i vzad

Hmotnosť (maximálna vystrojeného) vozidla: 28,24 (32) t

Priemer kolies adaptérov: 400 mm

Min. polomer oblúka pri rýchlosti 18 (5) km/h: 200 (150) m

Max. sklon koľaje na železničnej (električkovej) trati: 40 (70) ‰

Max. prevýšenie koľaje pri práci: 160 mm

Max. sila stlačenia: 1200 kN

Min. rýchlosť stlačenia: 20 mm/s

Max. tlak v hydraulickej sústave: 21 MPa

Závesný zvárací agregát K922-1 Y1 je určený pre odporové zváranie koľajníc s rovinou priečneho rezu od 6 500 mm2 do 10 000 mm2, čo v našich podmienkach zodpovedá koľajniciam železničného zvršku sústav UIC 60, R65 a S49. Zvárať je možné i koľajnice triedy ocele R350 HT. Odstránenie výronku zvaru nasleduje ihneď po ukončení zvárania pomocou orezávacieho noža posúvaného hydraulickým valcom.

Zváranie prebieha spôsobom neprerušovaného alebo pulzujúceho odstavovania pomocou rýchločinnej hydraulickej sústavy automaticky podľa programov softwaru. Program WeldReg 2 umožňuje nielen získavať parametre o zvare, vyhodnocovať zmeny parametrov v čase do tabuľky a automatizovať systém evidencie zvarov za pracovnú smenu, ale vytvára i grafický záznam procesu zvárania. V hornej časti grafu je znázornený priebeh zváracieho prúdu, pod ním nasleduje graf zváracieho napätia. Ďalej sú vyznačené priebehy dráhy, ktorú stroj prešiel v dobe zvárania, fázy cyklov zvárania a tlak v sústave.

Prvé skúšky so strojom boli uskutočnené v polovici roku 2015 a v čase písania príspevku je tento stále v skúšobnej prevádzke. Jeho vlastnosti boli preverované spočiatku na električkových tratiach pražského dopravného podniku, kde prebehlo úspešne zváranie koľajníc 49E1 na sklonovo náročnej trati. Postupne je stroj nasadzovaný i na stavbách v sieti SŽDC. Toto obdobie je možné charakterizovať získavaním skúseností s novou technológiou za rôznych podmienok. Potrebná šírka plochy pre nakoľajenie vozidla, napr. priecestia, je cca 10 m. Celkové skrátenie koľajníc pri procese zvárania je približne 25 mm na jeden zvar, čo zodpovedá skráteniu koľajnice o cca 2,5 m na 100 zvarov. Čas potrebný na zriadenie jedného zvaru, vrátane prípravy plôch na stojinách koľajníc, vyrovnaním koľajnicových profilov, orezania výronku a pod., je približne 15 min, z čoho doba samotného zvarenia je približne 1 min. Po započítaní ďalších súvisiacich operácii (presun vozidla, podloženie koľajníc valčekmi a pod.) sa predpokladá v ideálnych podmienkach dosiahnutie výkonu 30 zvarov za pracovnú zmenu. Skúšobná prevádzka stroja na SŽDC bola úspešne ukončená v januári 2017.
Komentáre


Pridaj komentár