Dvojcestná podbíjačka UST 78 U u GJW Praha

Článok publikovaný 27.12.2015 o 14:48
Autor:  Peter Bado
Článok má 0 komentárov Môžete zanechať komentár.

Dvojcestná automatická strojná podbíjačka typu UST 78 U rakúskej firmy Plasser & Theurer je predstaviteľom univerzálnych strojov určených pre úpravu geometrických parametrov koľají a výhybiek. Bola skonštruovaná s ohľadom na špecifické podmienky električkových tratí, ale je možné ju uplatniť i na menej náročných železničných stavbách, prípadne na vlečkách. Koncom roku 2015 ju od nemeckej firmy Kölngleis odkúpila spoločnosť GJW Praha.

Samopojazdný pracovný stroj sa skladá z dvoch základných častí. Nákladné vozidlo MERCEDES  UNIMOG 1800 T plní funkciu ťahača pri preprave po ceste a je vybavené predným koľajovým, hydraulicky ovládaným, adaptérom pre jazdu po koľajach. Pred jeho druhou nápravou sa nachádza predný merací vozík. Nad zadnou nápravou je pomocou dvojice zvislých hydraulických valcov otočne uložený rám pracovnej časti stroja. Pod týmto rámom sú zavesené pracovné časti stroja a koľajový podvozok. V zadnej časti je cestný podvozok, koľajový podvozok a zadný merací vozík. Nachádza sa tu i pracovná a ovládacia kabína so strojovňou.

 

Podbíjačka krátko po príjazde do Prahy

 

Nakoľajenie podbíjačky prebieha na vhodnej ploche, napr. priecestí, a to nacúvaním zadného koľajového podvozku nad koľaj, jeho natočením a spustením. Po vyrovnaní stroja v osi koľaje prebehne nakoľajenie prvého koľajového podvozku a koľajového adaptéru ťahača. Celý proces nakoľajovania netrvá dlhšie ako desať minút. Pojazd podbíjačky po koľaji zabezpečuje hydrostatický prenos výkonu na všetky kolesá koľajových podvozkov pomocou reťazí. Pri pohybe po koľaji nedochádza ku kontaktu cestné koleso – koľajnica. Jazda stroje je ovládaná z riadiacej kabíny v zadnej časti stroja.

 

Nakoľajená podbíjačka

Nakoľajená podbíjačka

 

Pracovná časť stroja je tvorená podbíjacím zariadením a zariadením pre zdvih a posun koľajového roštu. Podbíjacie agregáty sú delené, nezávisle na sebe priečne i pozdĺžne posuvné, s ôsmimi výklopnými kladivami. Zdvíhacie zariadenie je tvorenou kombináciou zdvíhacích kotúčov dvíhajúcich koľajnice za ich hlavy a hákov, ktoré dvíhajú koľajnice ich uchopením za pätu alebo hlavu.  Smerovacia sila sa na koľajnice prenáša kladkami s jednostrannými okolesníkmi. Zdvíhacie a smerovacie zariadenie je pozdĺžne posuvné. Pracovné agregáty sú ovládané z pracovnej kabíny umiestnenej v strednej časti stroja. Stroj, vyrobený v roku 1993, je vybavený jednotetivovým trojbodovým systémom a riadiacim počítačom ALC, ktorý bude nahradený riadiacim a záznamovým zariadením ASPATIC II. Prvé skúšobné nasadenie sa konalo 20. novembra v žst. Lhotka u Mělníka. Po ukončení schvaľovacieho procesu sa predpokladá nasadenie stroja do prevádzky v roku 2016.

Základné technické údaje:

Max. rýchlosť pri jízdě po ceste: 78 km/h

Max. rýchlosť pri jazde po koľaji: 18 km/h v oboch smeroch

Max. sklon koľaje: 55 ‰

Dĺžka stroja: 16,00 m

Hmotnosť stroja: 32,815 t

Priemerný pracovný výkon: 200 m/hod

Min. polomer koľaje pre jazdu: 25 m

Min. polomer pre výškovou/smerovú úpravu: 80/100 m
Komentáre


Pridaj komentár