Traťovým strojom, hoci sú neoddeliteľnou súčasťou železnice, nebola na webových stránkach venovaná adekvátna pozornosť.

Hoci niektoré sa tejto téme venujú, celkový súhrn traťovej mechanizácie používanej v Česku a na Slovensku chýbal a tak najmä neodborná verejnosť nemala možnosť bližšie sa oboznámiť s touto technikou.

V roku 2005 začala vznikať na VLAKY.NET galéria venovaná tejto téme. Za dva roky obsahovala cca 90 typov strojov, čím pokryla najčastejšie používanú mechanizáciu posledných rokov s jej základným popisom, avšak nemohla poskytnúť priestor na komplexný prehľad danej problematiky.

Preto vznikla 10. 10. 2006 stránka www.tratovestroje.wbs.cz, ktorej cieľom bolo čo možno najpodrobnejšie zmapovať traťové stroje od počiatku ich používania až po súčasnosť.

Nakol’ko technológia tejto stránky bola obmedzená a nespĺňala požiadavky pre prevádzkovanie plnohodnotného portálu o traťových strojoch, došlo k redizajnu stránky a 23.9.2013 k vznikla nová stránka www.tratovestroje.net, ktorá na pôvodnú naväzuje a v uživateľsky prívetivejšom prostredí ju nahrádza. Vzhľadom k množstvu používanej techniky za niekoľko desaťročí je možné, že niektoré stroje nebudú obsiahnuté, alebo údaje o nich budú neúplné, prípadne i nepresné a to vrátane fotodokumentácie. Tu sa naskytá priestor na spoluprácu širšej verejnosti a postupnú kompletizáciu akéhosi „atlasu traťových strojov“.

Ďalším cieľom, ktorý si stránka kladie, je nebyť len statickým „katalógom“, ale živým priestorom pre diskusiu, uverejňovanie noviniek a zaujímavostí, výmenu skúseností. Každý prihlásený návštevník môže prispievať do fóra, alebo pridávať články k tématike stránky. Po schválení článku redakciou bude článok zverejnený aj pre ostatných návštevníkov portálu.

Autorom stránok je občianske združenie Traťové stroje. Pokiaľ nie je uvedené inak, autormi textov sú Ing. Peter Bado a Ing. Václav Jelínek a vychádzajú z knihy „Speciální  drážní vozidla“, pričom sú priebežne dopĺňané resp. upravované. Ďaľšie použitie textu i fotografií sa riadi autorským zákonom.