Dvojcestné vozidlá


Dvoucestná vozidla zaujímají mezi speciálními vozidly mimořádné postavení z důvodů specifických znaků svého konstrukčního uspořádání. Navíc se jedná o vozidla, která se na našich tratích ve větším rozsahu objevila až v posledních dvou desetiletích. Proto považujeme za vhodné uvést zde jejich definici, která je označuje jako stavební stroje nebo silniční vozidla typově schválená pro provoz v terénu případně na pozemních komunikacích, vybavená...