Články


Česká premiéra RU 800S
16:12:46 21.10.2018  Autor:  Peter Bado

Na trati na trati Obrnice – Čížkovice (v majetku spoločnosti AŽD Praha), v približne 3 km dlhom úseku pred žst. Obrnice, bol 15. a 16. októbra 2018 prvý raz v Českej republike nasadený vysokovýkonný stroj RU 800S, ktorý v sebe kombinuje dve základné operácie na železničnom zvršku – výmenu koľajového roštu a čistenie koľajového lôžka. Táto kombinácia umožňuje skrátiť 

  1 11894 videní
 

Slovenská premiéra ROBEL PA 1-20 ES
07:44:37 04.03.2021  Autor:  MN

Koncom roku 2020 bol pri rekonštrukčných prácach v úseku trate Svit – Poprad koľaj č. 1 použitý prvý krát stroj na výmenu podvalov ROBEL PA 1-20 ES, patriaci spoločnosti TEMPRA, s.r.o.

  6 2378 videní
 

Rekonštrukcia SVP 74
13:50:51 17.09.2018  Autor:  Traťové stroje

Spoločnosť Compel Rail a.s. realizovala v tomto roku rekonštrukciu SVP 74 výrobné číslo 187. Pôvodný stroj bol kompletne zrekonštruovaný. Stroj dostal novú klimatizovanú nadstavbovú časť, elektroinštaláciu, hydraulické prvky. Ovládanie stroja je riešené použitím dvojice džojstikov, podobne, ako je to u traťového stroja UNO 80.

  4 4335 videní
 

SETRAS 2018
08:08:26 12.09.2018  Autor:  Tím tratovestroje.net

V dňoch 7. a 8. novembra sa uskutoční XXIII. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2018“. Záštitu nad seminárom prevzali prof. Ing. Jozef JANDAČKA, PhD.,rektor Žilinskej univerzity v Žiline a Mgr. Martin ERDÖSSY, generálny riaditeľ ŽSR. Miestom konania bude ako obvykle GAMA klub v priestoroch ubytovacích zariadení Žilinskej univerzity na 

  3 3546 videní
 

Prednáška o traťových strojoch na tratiach ČSD/ČD/SŽDC
11:25:18 08.06.2018  Autor:  Peter Bado

V pondelok 11. júna sa od 15:00 na Výukovom a informačnom pracovisku DFJP v Prahe, Pod Výtopnou 367/2 uskutoční prednáška na tému „Špeciálne dráhové vozidlá prevádzkované na tratiach ČSD/ČD/SŽDC“.

  11 14551 videní
 

Dotatok k druhému vydaniu knihy Speciální drážní vozidla
18:57:14 25.06.2017  Autor:  Peter Bado

Približne po troch rokoch od uvedenia druhého vydania knihy Speciální drážní vozidla prichádzajú autori s dodatkom, v ktorom dokumentujú vývoj v oblasti traťových strojov uvedených do prevádzky v Českej a Slovenskej republike za uvedené obdobie. Dodatok nevychádza v tlačenej podobe, je nepredajný a je k dispozícií vo formáte *.pdf, voľne stiahnuteľný tu. Prílohy Dodatek k druhému vydání SDV (13 MB)

  8 3182 videní
 

Premiéra žeriavu KRC 1220 firmy Swietelsky na SŽDC
23:35:52 24.06.2017  Autor:  Peter Bado
KRC 1220

Spoločnosť Swietelsky nasadila na pokládku výhybiek pri práve prebiehajúcej rekonštrukcii žst Čelákovice jeden zo svojich najmodernejších žeriavov – Kirow KRC 1220. Stroj bol z Rakúska prepravený do Brandýsa nad Labem spoločne so sprievodnými vozňami 6. júna a nasledujúci deň bol prevezený do Lázní Toušeň, kde bol odstavený. Prvé nasadenie, pokládka štyroch výhybiek, prebehla 10. júna Stroj, vyrobený 

  7 3679 videní
 

Čistička RM 79 a vozne MFSD 33/MFS 33 v prevádzke
14:36:50 26.05.2017  Autor:  Peter Bado

Celoprofilová čistička RM 79 bola vyrobená v roku 1982 u rakúskej firmy Plasser & Theurer ako typ ZRM 79. Šesťnápravový stroj prešiel v roku 2011 celkovou opravou spojenou s čiastočnou rekonštrukciou u nemeckej firmy Deutsche Plasser a dostal typové označenie RM 79. V rámci rekonštrukcie boli o.i. zo stroja odstránené plazové podvozky a na čističku bolo doplnené kropiace zariadenie 

  12 3953 videní
 

DVOJCESTNÁ ZVAROVŇA DAF CF 440 TWT
12:21:11 01.02.2017  Autor:  Peter Bado

Špeciálne dráhové dvojcestné vozidlo DAF CF 440 TWT bolo pre spoločnosť GJW Praha zostavené v roku 2015 v estónskej firme Leonhard Weiss RTE AS Tallinn. Podľa normy ČSN (STN) EN 15746-1 je zaradené do kategórie 9C; brzdenie a trakcia priamo na pneumatikách cestného vozidla, vedenie po koľaji umožňujú koľajové adaptéry. Základom dvojcestného stroja je štvornápravový nákladný automobil 

  0 2713 videní
 

Kniha „Speciální drážní vozidla“ so zľavou
16:25:45 25.11.2016  Autor:  Peter Bado

Autori ponúkajú knihu „Speciální drážní vozidla“ za zvýhodnenú cenu 320 Kč resp. 13 Euro. Knihu si je možné objednať na adrese knihasdv@seznam.cz. Platba je možná prevodom na účet alebo dobierkou – k cene bude pripočítané poštovné podľa ceníku českej, resp. slovenskej pošty. Po dohode na uvedenej adrese je možný i osobný odber v Prahe, Čelákoviciach, Olomouci, 

  0 1864 videní
 

Žeriavy KRC 1200 a GS 80.08T vlani na SŽDC
16:26:03 08.03.2016  Autor:  Petr Zýka

V roku 2015 bolo na tratiach SŽDC nasadených niekoľko strojov zahraničných prevádzkovateľov, ku ktorým sa na jeseň zaradili i koľajové žeriavy nemeckej firmy Strabag. Svoju premiéru v České republike mali stroje KIROW KRC 1200 a GOTTWALD GS 80.08T. Ako prvý sa v septembri predstavil koľajový žeriav KIROW KRC 1200 vyrobený v roku 2009, ktorý patrí k najvýkonnejším koľajovým žeriavom v Európe. 

  2 3306 videní
 

Dvojcestná podbíjačka UST 78 U u GJW Praha
14:48:34 27.12.2015  Autor:  Peter Bado

Dvojcestná automatická strojná podbíjačka typu UST 78 U rakúskej firmy Plasser & Theurer je predstaviteľom univerzálnych strojov určených pre úpravu geometrických parametrov koľají a výhybiek. Bola skonštruovaná s ohľadom na špecifické podmienky električkových tratí, ale je možné ju uplatniť i na menej náročných železničných stavbách, prípadne na vlečkách. Koncom roku 2015 ju od nemeckej firmy Kölngleis odkúpila spoločnosť 

  0 3849 videní
 

Traťové stroje na výluke OPTR v úseku Stará Paka – Malá Skála
13:29:56 13.12.2015  Autor:  Peter Bado

Výluka spojená so stavbou „Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka – Mala Skála“ sa konala od 15. júla do 18. októbra 2015. V rámci tejto stavby boli prevedené práce najmä na železničnom spodku a zvršku, na umelých objektoch, nástupištiach, priecestiach… Rozsah prevedených prác za relatívne krátky čas kládol na zhotoviteľa pomerne značné nároky na koordináciu a nasadenie zodpovedajúcej mechanizácie – na stavbe tak mali svoju premiéru v ČR stroje P 95 UMD firmy Leonhard Weiss a RM 800 Super 3S firmy J. HUBERT z Nemecka.

  1 2931 videní
 

Matisa B 66 UC opäť v Česku
21:24:29 29.11.2015  Autor:  Peter Bado

Po nasadení na trati Tanvald – Harrachov sa na trate SŽDC vrátila výhybková podbíjačka s kontinuálnym pohybom pri práci MATISA B 66 UC nemeckej firmy STRABAG Rail. Nasadená bola 29. novembra pri prepracovaní prvej koľaje v úseku Ejpovice – Rokycany.

  1 2601 videní
 

Koľajový pluh KP 1 zreštaurovaný
18:35:38 20.07.2015  Autor:  Ing. Michal Tunega

Jedným z najvýznamnejších odvetví na železniciach je traťové hospodárstvo, resp. oblasť výstavby, údržby a opráv železničných tratí. Niet preto divu, že aj v tejto oblasti vytvára podnikové múzeum Železníc Slovenskej republiky – Múzejno-dokumentačné centrum pomerne rozsiahlu a pestrú zbierku nielen ručného náradia a pomôcok, ale aj strojných zariadení a špeciálnych koľajových vozidiel. Od roku 1989 je súčasťou zbierky aj koľajový pluh na úpravu štrkového lôžka KP-1 výrobného čísla 17, ktorý v roku 1970 vyrobil podnik Mechanizace traťového hospodářství Praha, závod ČSD Traťové výrobné dielne Trnava. Do zbierok sa ho podarilo získať ku dňu 7. júna 1989 kúpou od Dopravního podniku města Ostravy a v súčasnosti je to pravdepodobne jediný zachovaný predstaviteľ svojho typu.

  2 2289 videní
 

Modernizovaná MUV 69.9 – spoľahlivý pomocník s novou technológiou
06:00:36 24.06.2015  Autor:  Daniel Bosák

Počiatkom roku 2014 zahájila spoločnosť MUVING vývojové práce na modernnizácii MUV69.2/1022 spoločnosti Velkolom Čertovy schody. Kompletizácia stroja bola prevedená vo výrobnnej hale Traťovej strojnej stanice Olomouc v Přerove a na jeseň roku 2014 bol stroj uvedený do skúšobnej prevádzky pod typovým označením MUV69.9

  3 2319 videní
 

Skaza PRM 1 v Ťahanovskom tuneli
06:00:15 20.05.2015  Autor:  Bc. Jozef Gulík

Prvý hlavný ťah patril na sieti Československých dráh k tým najviac zaťaženým. Hustá a ťažká doprava si oprávnene vyžadovala aj častejšiu výlukovú činnosť, ktorá sa striedala v jednotlivých úsekoch. Vždy sa našlo miesto, žiadajúce si opravu. A tak sa v máji 1975 pracovný ruch usídlil, ako už mnohokrát predtým, aj v medzistaničnom úseku Košice – Družstevná pri Hornáde (dnes Kostoľany nad Hornádom).

  0 2067 videní
 

Premiéra SMD 80 na tratiach SŽDC
06:02:42 06.05.2015  Autor:  Peter Bado

Jedným zo strojov určených na obnovu koľajového roštu je i stroj SMD 80. Práve tento sa rozhodla prenajať od firmy Swietelsky spoločnosť TSS Grade, ktorá ho nasadila od 12. do 23. apríla na úseku Odbočka Kanín – Převýšov.

  1 5240 videní
 

SÚPRAVA PRE OBNOVU ŽELEZNIČNÉHO ZVRŠKU MATISA P95 SR
09:00:47 16.04.2015  Autor:  Ing. Miroslav Hartmann

Akciová spoločnosť STRABAG Rail a.s. je súčasťou nadnárodnéhé koncernu Strabag SE, čo jej umožňuje využívať moderné ťažké traťové stroje vlastnené týmto koncernom. Jedným z najnovších strojov koncernu je aj súprava pre obnovu železničného zvršku Matisa P 95 SR vyrobená v roku 2010.

  0 3992 videní
 

Čistička štrku za hlavami podvalov SČH 300
15:09:26 13.02.2015  Autor:  Peter Bado, spolupráca Václav Jelínek

Zvyšující se nároky na údržbu a rekonstrukci železničních trati vedly k vývoji nových traťových strojů s vysokým pracovním výkonem. Podnik MTH Praha začal v roce 1973 s vývojem celoprofilové čističky štěrkového lože DELČ 800, kterého charakteristickým prvkem je rotační třídič zvolený s ohledem na požadavek vysokého výkonu při zachování přijatelné délky a hmotnosti stroje. Tato 

  0 3235 videní
 

Podpísané zmluvy na novú snehovú frézu a modernizované stroje pre SŽDC
08:24:30 30.01.2015  Autor:  Peter Bado

SŽDC zverejnila zmluvy na dodávku novej snehovej frézy, modernizáciu 10 ks KSF 70, 5 ks DGKu 5 a 35 ks MUV 69. Zmluva na čiastočnú modernizáciu 14 ks MUV 69 zatiaľ zverejnená nebola.

  0 1347 videní
 

Seminár „Stroje pre práce na železničnom spodku a zvršku“
16:16:26 23.01.2015  Autor:  Peter Bado

V dňoch 4. a 5. marca sa uskotoční už tradičný seminár zameraný na železničné staviteľstvo poriadaný VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín. Tento ročník je zameraný na stroje používané pri prácach na železničnom zvršku a spodku.

  1 1441 videní
 

Traťové stroje na výlukách KRŽZ Varín – Vrútky
15:36:13 21.12.2014  Autor:  tratovak

Medzistaničný úsek Varín – Vrútky so svojou dĺžkou cca 11,3 km patrí k najdlhším a súčasne najzaťaženejším na Slovensku a tak výluky spojené s komplexnou rekonštrukciou jeho železničného zvršku boli z tých zásadnejších na sieti ŽSR v roku 2014. Vzhľadom na rozsah prác a termíny, v ktorých boli tieto realizované, sa na stavbe vystriedalo viacero 

  0 2990 videní
 

MATISA B 241 opäť v prevádzke
11:32:42 21.10.2014  Autor:  tratovak

Traťová ASP firmy Matisa typu B 241 s výrovným číslom 10068 bola vyrobená v roku 1982 a do Československa bola privezená pre potreby železničného vojska. Po rozdelení štátu pripadla Slovensku, kde po zrušení železničného vojska prešla pod spoločnosť TOOŽ. V roku 2003 prebehla na stroji generálna oprava u TSS Hulín, v rámci ktorej bol, okrem iného, osadený riadiaci systém SVA-KRAB. Stroj bol do prevádzky nasadzovaný sporadicky a niekoľko posledných rokov stál odstavený v areáli spoločnosti TOOŽ v Liptovskom Mikuláši.

  0 3406 videní
 

POKLADAČ KÁBLOV SČH 150K NA TRATI ŽILINA – RAJEC
19:08:30 24.09.2014  Autor:  Martin Balkovský (ŽSR - Železničný semafor)

Množstvu problémov a nedorozumení dokážu ľudia predísť vhodnou vzájomnou komunikáciou. Platí to nielen v rodinných vzťahoch, ale aj na pracovisku. Niekto využíva maily, ale napríklad výpravcovia sa pri riadení vlakovej dopravy nezaobídu bez telefonického dorozumievania. Telefónne linky aj okruhy zabezpečovacích zariadení na trati Žilina – Rajec boli dlhé roky vedené v nadzemnom vedení, ktoré pričasto 

  0 2357 videní
 

Dodatok a Opravy k prvému vydaniu knihy Speciální drážní vozidla
05:37:04 27.06.2014  Autor:  tratovak

V súvislsoti s druhým, doplneným vydaním knihy Speciální drážní vozidla pristúpili autori k vytvoreniu Dodatku k prvému vydaniu, ktorý obsahuje všetky novo pridané vozidlá, fotografie, zásadné zmeny textu a taktiež novo pridané Vysvetlivky názvov typov SDV a krátke Zhrnutie v nemčine. V Dodatku však nie sú uvedené vecne nepodstatné opravy a ďaľšie zmeny textu. Tieto 

  0 1722 videní
 

MALÁ MĚŘICÍ DREZÍNA MMD.1
10:03:45 24.06.2014  Autor:  Peter Bado (z podkladů firmy CZ LOKO)

Malá měřicí drezína MMD, vzniklá úpravou MUV 69, svými parametry přestala vyhovovat potřebám SŽDC a tak byla v roce 2013 zahájena její rekonstrukce. Cílem rekonstrukce bylo mimo jiné zvýšení spolehlivosti, lepší podmínky pro práci obsluhy a zvýšení přepravní rychlosti i rychlosti při měření. Rekonstrukci provedla společnost CZ LOKO ve spolupráci s firmou KŽV Praha a 

  0 1862 videní
 

SŽDC investuje do traťových strojov
02:54:58 04.06.2014  Autor:  tratovak

SŽDC vypísala výberové konania na dodávku 3 ks nových montážnych vozidiel trakčného vedenia, modernizáciu 35 ks MUV 69, čiastočnú modernizáciu 14 ks MUV 69 a modernizáciu 5 ks DGKu 5. Termín pre podanie ponúk je 3., 7., 8., resp. 9. júla. Vo všetkých prípadoch je navrhnuté financovanie z Operačného fondu Doprava.

  1 1476 videní
 

Testování obnovovacího stroje P-811S firmy Matisa u ČSD
08:32:05 27.05.2014  Autor:  Peter Bado, Václav Jelínek

Železniční svršek je stavební konstrukce, která kolejová vozidla nejen nese, ale i vede. Jeho životnost je dána jednak jeho samotnou konstrukcí, ale i dalšími vlivy. Po vyčerpání jeho životnosti se přistupuje k jeho obnově, která spočívá v pročištění nebo výměně štěrkového lože a výměně kolejového roštu. V podmínkách ČSD byl zaveden způsob založený na výměně 

  0 1900 videní
 

Kniha Speciální drážní vozidla – druhé doplnené vydanie
10:29:49 11.04.2014  Autor:  tratovak

Kniha  Speciální drážní vozidla“ s popismi jednotlivých vozidiel určených predovšetkým na stavbu, rekonštrukciu, údržbu a diagnostiku železničnej infraštruktúry na území bývalého Československa vydaná v roku  2012 vzbudila pomerne značný ohlas ako u laickej, tak i odbornej verejnosti, o čom svedčí i skutočnosť, že celý náklad bol rozobratý v priebehu približne troch mesiacov. Neutíchajúci záujem o 

  0 2574 videní
 

MUV 69 s hydraulickou rukou PALFINGER PK 45000
18:40:44 22.11.2013  Autor:  tratovak

Na začiatku 90-tych rokov riešila firma GJW Praha s.r.o. potrebu traťového stroja, ktorý by našiel uplatnenie najmä pri prácach na železničnom zvršku. V spolupráci s MTH Kladno bolo k osvedčenému motorovému vozíku pridané výkonné zdvíhacie zariadenie, čím vznikol prototyp MUV 69 s hydraulickou rukou Palfinger PK 45 000.

  1 2336 videní
 

Prenosy výkonov
21:58:27 14.11.2013  Autor:  Ing. Peter Bado, Doc. Ing. Daniel Kalinčák, Ph.D.

Pod pojmom prenos výkonu hnacích koľajových vozidiel rozumieme zariadenie umiestnené medzi spaľovacím motorom a hnacími dvojkolesiami, ktorého úlohou je transformovať nevhodnú rýchlostnú charakteristiku spaľovacieho motora na vhodnejšiu trakčnú charakteristiku, čo najviac sa približujúcu trakčnej hyperbole.

  2 4267 videní
 

Traťové stroje v múzejných zbierkach
21:16:11 03.11.2013  Autor:  Ing. Michal Tunega

Nástup veľkej mechanizácie v traťovom hospodárstve nastal vo väčšej miere až po druhej svetovej vojne, teda v období, kedy železnica na území bývalého Československa mala už vyše sto rokov. Koncom 40. rokov 20. storočia bolo dovezených niekoľko podbíjačiek a čističiek zo Švajčiarska, pomocou ktorých sa podarilo odbúrať časť namáhavej ručnej práce. Ďalšie vlny nástupu traťových 

  2 2631 videní