MUV 69 s hydraulickou rukou PALFINGER PK 45000

Článok publikovaný 22.11.2013 o 18:40
Autor:  tratovak
Článok má 1 komentár Môžete zanechať komentár.

Na začiatku 90-tych rokov riešila firma GJW Praha s.r.o. potrebu traťového stroja, ktorý by našiel uplatnenie najmä pri prácach na železničnom zvršku. V spolupráci s MTH Kladno bolo k osvedčenému motorovému vozíku pridané výkonné zdvíhacie zariadenie, čím vznikol prototyp MUV 69 s hydraulickou rukou Palfinger PK 45 000.

 

 

 

 

 

 

Jedná sa o drobné koľajové vozidlo určené predovšetkým pre:

          Hydraulická ruka PK 45 000 je upevnená k zosilenému rámu MUV 69 pomocou šiestich svorníkov. Skladá sa z podstavca, na ktorom je do klzných puzdier uložený stĺp. Na jeho pravom boku je umiestnené ovládacie stanovisko so sedačkou pre obsluhu a všetkými riadiacimi, kontrolnými a bezpečnostnými prvkami. Súčasťou podstavca sú oporné nohy a ozubený veniec. K stĺpu je otočne pripevnené jednodielne rameno, ku ktorému je čapom a sústavou ojníc otočne uložený teleskopický výložník. Ten sa skladá zo základného dielu a piatich dielov výsuvných. Štyri sa vysúvajú sústavou hydraulických valcov a piaty ručne. Na koncový diel výložníku sú pripevnené dva hydraulické obvody pre pohon prídavných zariadení.

          Stabilita stroja je zaistená ukotvením hydraulickými upínadlami ku koľaji a vysunutím oporných nôh. Funkcia hydraulických upínadiel spočíva v tom, že upnú rám stroja ku koľaji a vyzdvihnú ho asi o 20 mm. To znamená, že rovina rámu je vždy rovnobežná s rovinou preloženou temenami koľajníc. Oporné nohy sa ovládajú zo strany každej nohy pákami ručných rozvádzačov. Vysunú sa tak, aby bolo zrejmé, že na nich spočíva celá hmotnosť stroja, nesmie sa však zdvíhať koľajový rošt.

          Pre zaistenie bezpečnosti práce a železničnej prevádzky boli urobené niektoré ďalšie úpravy. Jedná sa o zvukovú signalizáciu poklesu podložia pod opornými nohami a svetelnú signalizáciu vychýlenia ramena od pozdĺžnej osi stroja o 12o, čo signalizuje, že pri vyložení 8m rameno zasahuje do prechodového prierezu susednej koľaje. Ďalej sú na všetkých rohoch stroja umiestnené STOP tlačítka.

          Práca PK 45 000 je dovolená len pri ukotvení a opretí opornými nohami, na elektrifikovaných tratiach len pri napäťovej výluke. Zariadenie je schopné pracovať pri prevýšení koľaje do 120 mm. Pre prípad poruchy pohonu PK 45 000 je k dispozícii záložný hydrogenerátor poháňaný benzínovým motorom. Ten umožní hydraulickú ruku zložiť do prepravnej polohy.

Technické údaje:

            max. dosah od osy koľaje                                           14,7 m

            max. hmotnosť bremena                                      15 000 kg

            max. výška nad TK                                                      18,5 m

            max. dosah pod TK                                                     13,0 m

            uhol otáčania                                                             n x 360o

            max. vysunutie nohy od osi koľaje                            3,4 m

            celková hmotnosť                                                   17 200 kg

 Tabuľka nosností:

Vyloženie[m]
2,1
4,3
6,0
7,9
10,0
12,2
14,7
Nosnosť [kg]
15 000
10 060
7 030
5 260
4 110
3 370
2 730

            Typickým príkladom nasadenia stroja je výmena koľajového roštu a výhybiek. Výkony stroja sú dostatočné na to, aby mohol znášať či pokladať ich jednotlivé časti. Jeho prednosti vyniknú taktiež na stavbách neprístupných pre autodopravu, kde je nevyhnutné aby úlohu autožeriavov prevzala koľajová mechanizácia.

       Časté nasadzovanie stroja v 90tych rokoch viedlo k úvahe o prestavbe druhého MUV 69, avšak kvôli nástupu dvojcestných bagrov bolo z tohto zámeru upustené. Jeho posledné nasadenie bolo v roku 2008 na stavbe pražského Nového spojenia. Od tej doby je odstavený a jeho ďalšie nasadenie sa neplánuje.
Komentáre


  1. mano píše:

    Ako je to so schválením podstatnej zmeny traťového stroja na Slovensku ? Ďakujem.
     

Pridaj komentár