Vozidlá používané v pražskom metre


Tratě pražského metra mají do určité míry obdobný charakter jako tratě železniční, mají však také svá specifika, k nimž patří zejména velký sklon (do 40 ‰), menší průjezdný průřez, užití napájecí kolejnice a požadavek na eliminaci zplodin. Uvedené zvláštnosti se odrážejí i ve vozovém parku speciálních vozidel pražského metra, z nichž některá jsou téměř shodná se stroji běžně používanými na železnici, jiná se od nich výrazněji...