Vozidlá na meranie a diagnostiku


Pro diagnostiku stavu železniční dopravní cesty byly po roce 1950 do provozu ČSD postupně zařazovány měřicí vozy. Jako první vyvstala potřeba objektivního hodnocení geometrických parametrů koleje. S postupnou elektrizací tratí, radiofikací, automatizací třídicích prací a zaváděním liniového vlakového zabezpečovače vznikly další požadavky na objektivní zjišťování a měření specifických parametrů. Také měření prostorové průchodnosti a...