Vozidlá úzkorozchodné a širokorozchodné


I přes vzájemné zápůjčky řešily jednotlivé dráhy problematiku speciálních drážních vozidel individuálně a tak jejich park byl a dodnes je značně rozmanitý a nejednotný; v průběhu desetiletí vznikl, zejména v průmyslu, nespočet různých konstrukcí, jejichž výčet překračuje rámec této kapitoly. Železniční tratě s úzkým rozchodem se na našem území podobně jako v okolních zemích budovaly zejména v závěru 19. a na začátku 20. století. Po...