Mechanizmy na odstraňovanie snehu


Na odstraňování sněhu z kolejiště se již v počátcích železnice a po celou éru provozu parních lokomotiv používaly pevné pluhy, které se v zimním období zejména v horských oblastech připevňovaly na lokomotivy. Tyto pluhy byly účinné do výšky sněhové vrstvy přibližně 30 cm nad temenem kolejnice. Pro větší vrstvu sněhu postupně začaly jednoúčelové pluhy upravovat zpočátku pravděpodobně železniční dílny, později výrobci kolejových vozidel z...