Koľajové žeriavy


Především železniční nákladní přeprava od počátku vyžadovala ve stanicích a na vlečkových kolejištích zvedání a přemísťování různých břemen. Pro tyto potřeby byla vyvíjena jednak stabilní zdvihací zařízení, jednak prostředky mobilní – zpočátku vozové jeřáby, které se mohly pohybovat po koleji, a tak plnit úkoly při překládání železnicí přepravovaných zásilek. Snad nejvíce byla potřebná manipulace s břemeny na vlečkových kolejištích...