Traťové stroje na výluke OPTR v úseku Stará Paka – Malá Skála

Článok publikovaný 13.12.2015 o 13:29
Autor:  Peter Bado
Článok má 1 komentár Môžete zanechať komentár.

Výluka spojená so stavbou „Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka  – Mala Skála“ sa konala od 15. júla do 18. októbra 2015. V rámci tejto stavby boli prevedené práce najmä na železničnom spodku a zvršku, na umelých objektoch, nástupištiach, priecestiach… Rozsah prevedených prác za relatívne krátky čas kládol na zhotoviteľa pomerne značné nároky na koordináciu a nasadenie zodpovedajúcej mechanizácie – na stavbe tak mali svoju premiéru v ČR stroje P 95 UMD firmy Leonhard Weiss a RM 800 Super 3S firmy J. HUBERT z Nemecka.

 

Celková dĺžka stavby bola cca 29 km, vrátane dvoch staníc – Košťálov a Semily. Z pohľadu nasadenia traťových strojov bolo v jednotlivých úsekoch potrebné vykonať nasledujúce práce: Stará Paka – Košťálov – dĺžka úseku cca 8 800 m, čistenie koľajového lôžka, súvislá výmena drevených podvalov za nové betónové. Žst. Košťálov; znesenie a opätovné vloženie koľajového roštu koľ. č. 1, znesenie štyroch starých a pokládka nových výhybiek. Košťálov – Semily – dĺžka úseku cca 7 000 m, čistenie koľajového lôžka, súvislá výmena drevených/betónových podvalov za nové betónové. Žst. Semily – znesenie a pokládka koľ. č. 1 z nového materiálu, pokládka piatich nových výhybiek. Semily – Železný Brod a Železný Brod – Malá Skála – dĺžka úseku cca 5 900 resp. 6 100 m, čistenie koľajového lôžka. V úseku Stará Paka – Semily bolo nesúvisle vysanovaných cca 3,5 km železničného spodku bez znesenia koľajového roštu. V žst. Košťálov bol na znesenie a pokládku roštu použitý pokladač PKP 25/20.1H spoločnosti GJW Praha. Týmto pokladačom bol vytrhnutý a späť položený i oblúk pred žst. v dĺžke cca 400 m, v ktorom boli následne vymenené podvaly obnovovacím vlakom. Výhybky a priľahlé koľajové polia boli znesené dvojcestnými bagrami, montáž nových výhybiek bola prevedená v osi. V žst. Semily boli starý koľajový rošt a výhybky znesené dvojcestnými bagrami, nové výhybky a časť koľají boli položené pokladačom „Valditera“ firmy N+N.

Pokladač TLP 550 typ T 28 v žst. Semily.
Pokladač TLP 550 typ T 28 v žst. Semily.

Na súvislú výmenu podvalov v úsekoch Stará Paka – Košťálov a Košťálov – Semily bol nasadený obnovovací vlak nemeckej firmy Leonhard Weiss typu P 95 UMD vyrobený firmou Matisa. Výkon tohto stroja bol cca 300 m/h. Tento obnovovací vlak bol doplnený motorovým vozíkom Robel 54.20, ktorým boli vykopávané medzipodvalové priestory potrebné pre začiatok a ukončenie práce obnovovacieho vlaku. Za zmienku stojí skutočnosť, že v tomto roku mal svoju premiéru na SŽDC i stroj P 95 SR firmy Strabag. Čistenie koľajového lôžka bolo vzhľadom na celkovú dĺžku čistených úsekov, cca 28 km, rozdelené do dvoch etáp. Na začiatku výluk bol vyčistený úsek Semily – Železný Brod a časť úseku Železný Brod – Malá Skála, pričom tu bola nasadená SČ 600 so súpravami SMV 1 a ako záložná bola pripravená SČ 600 S firmy TSS. V druhej etape na zvyšné úseky mala byť nasadená RM 900 VB firmy Strabag, ktorá však musela byť napokon vymenená za inú vysokovýkonnú čističku a ňou bola RM 800 Super 3S firmy Hubert so súpravou vozňov MFS 100 firiem Strabag a J. Hubert. Táto je však obmedzená min. polomerom 300 m a tak bola doplnená čističkou ZRM 79 so súpravou vozňov MFS 38 firmy MGW.

Obnovovací vlak P 95 UMD pred žst. Stará Paka.
Obnovovací vlak P 95 UMD pred žst. Stará Paka.

Na sanáciu železničného spodku bol nasadený sanačný komplex AHM 800R rakúskej firmy Swietelsky doplnený vozňami MFS 100. Úprava GPK bola vykonaná podbíjačkami ASP 400.1, B 241 a 09-14/4S firmy GJW Praha, 08-16 a 08-275 firmy TSS a 08-457/4S firmy Hrochostroj. Z pluhov boli nasadené PUŠL 71 firiem SGJW a SŽDC, SSP 110 SW GJW Praha a SSP 100 firmy Hrochosroj. Spoločnosť AŽD Praha pre rozvoz svojich komponentov použila vlastné MUV 69. Na celej stavbe bolo nasadených viacero dvojcestných barov rôznych spoločností. Vzhľadom na celkový počet strojov a ich typovú rozmanitosť som do galérie zaradil iba niektoré.
Komentáre


  1. Stana píše:

    Pěkná fotografická dokumentace 🙂

Pridaj komentár