Traťové stroje na výlukách KRŽZ Varín – Vrútky

Článok publikovaný 21.12.2014 o 15:36
Autor:  tratovak
Článok má 0 komentárov Môžete zanechať komentár.

Medzistaničný úsek Varín – Vrútky so svojou dĺžkou cca 11,3 km patrí k najdlhším a súčasne najzaťaženejším na Slovensku a tak výluky spojené s komplexnou rekonštrukciou jeho železničného zvršku boli z tých zásadnejších na sieti ŽSR v roku 2014. Vzhľadom na rozsah prác a termíny, v ktorých boli tieto realizované, sa na stavbe vystriedalo viacero typov traťových strojov rôznych prevádzkovateľov.

Hlavným účelom stavby bola výmena štrkového lôžka a koľajového roštu v plnom rozsahu, vrátane výhybiek M1 do meniarne Dubná Skala v 1. TK a O1 v 2. TK na odbočke Potok. Súčasne došlo k zriadeniu či obnoveniu odvodnenia v dĺžke niekoľkých kilometrov, v určitých miestach bola vykonaná i stabilizácia železničného spodku, práce prebehli ale napr. i na trakčnom vedení, zabezpečovacom zariadení, mostoch, priepustoch a v tuneloch. Novú podobu získala i zastávka Strečno. Nepretržitá výluka prvej traťovej koľaje sa konala od 1. apríla do 20. júna, druhá koľaj bola vylúčená od 22. júna do 29. augusta.

05

Čistička RM 900VB pri odťažovaní štrku v 1. TK, foto Ing. Jaroslav Svoboda

     Výber použitých traťových strojov vychádzal zo zvoleného technologického postupu. Ten bol tvorený najmä s ohľadom na efektivitu – pomer cena/čas, ale taktiež na špecifické podmienky stavby. Medzistaničný úsek je charakteristický pomerne veľkou nedostupnosťou pre kolesovú mechanizáciu a mostmi cez Váh je rozdelený na dve prakticky samostatné časti. Na druhú stranu však pomerne veľké susediace stanice (Varín, Vrútky, Žilina-Teplička) ponúkali dostatočné kapacity ako pre odstavovanie mechanizácie, tak i predzásobenie sa materiálom. Výhodou je i existencia „triangla“ vo Vrútkach, ktorý bol využitý na otáčanie niektorých strojov. Obe koľaje boli obnovené prakticky rovnakým postupom.

_1580771

 ASP 09-16/4S.1 „Ivanka“, foto Peter Šoltys

     Práce na železničnom zvršku boli organizované tak, aby sa vytvoril dostatočný priestor pre práce na ostatných objektoch, najmä železničnom spodku a priepustoch – z tohto pohľadu bol technologicky náročnejší úsek na „vrútockej“ strane. S ohľadom na prístupy bolo štrkové lôžko v prevažnej väčšine úseku odťažené strojnou čističkou, ktorá bola po odťažení „vrútockej“ strany i s odvoznou súpravou otočená na triangli a nasadená na „varínsku“ stranu. Pre urýchlenie prác boli na znášanie koľajového roštu nasadené dva pokladače, ktoré v zásade pracovali od seba smerom na Varín a Vrútky. Technologicky menej náročný úsek od Varína bol dokončovaný ako prvý, pričom celá strojná linka sa plynule presunula na „vrútockú“ stranu. Pre zriadenie koľajového roštu bola zvolená jeho oddelená pokládka umožňujúca jeho montáž priamo, bez inventárnych koľajníc. Ďalšie práce prebiehali podľa bežného scenára – koľajový rošt bol zaštrkovaný, podbitý, pozváraný, koľajové lôžko bolo upravené do profilu a stabilizované dynamostabilizátorom.

IMG_1400

     Ojedinelé stretnutie súprav SDK II firiem ŽSR a Duchcovská svařovna, foto Peter Bado

     Vzhľadom k výkonu a kapacite odvoznej súpravy bola zvolená výkonná čistička z Nemecka RM 900 VB so súpravou vozňov MFS 100 (Strabag), ktorá bola v poslednej fáze nahradená strojom RM 95 800W (MGW Gleis- und Weichenbau Gesellschaft). Znášanie koľajových polí zabezpečovali pokladače PKP 25/20.1i (GJW Praha) a PKP 25/20H (TSS Grade), okrem dvojkoľajného tunela, v ktorom, vzhľadom na malú osovú vzdialenosť koľají, boli krátke koľajové polia vytrhané dvojcestnými bagrami. Pre pokládku podvalov bol nasadený PTH 350 (GJW Praha), výhybku O1 a priľahlé MDZ kládol DESEC TL 50 TSS (TSS Grade). Pri úprave GPK bola prioritne nasadená 09-16/4S.1 (GJW Praha), ktorá sa striedala s 09-16/4S (Viamont DSP) a 09-32 CSM (TSS Grade). V menšej miere došlo i k nasadeniu 07-275 (ŽSR MDS Žilina). Úpravu štrku do profilu zabezpečili SSP 110 SW (GJW Praha) a SSP 2005 SW (Viamont DSP), dynamickú stabilizáciu prvej koľaje vykonal DGS 90N (Viamont DSP), v druhej koľaji bol nasadený DGS 62N (TSS Grade). Koľajnice boli na stavbu dovážané ako na obehových plošinových vozňoch, tak i na súprave SDK II (Duchcovská svařovna). Na prepravu mechanizácie do jednokoľajného tunela bol využitý KOP 12/40 (GJW Praha). Brúsenie celého úseku prebehlo v nočných výlukách začiatkom novembra dvojcestným strojom Ro-V 195 – 8xRail grinder (Goldschmidt-thermit Railservice).

Videa niektorých strojov vo výlukách spracoval Ing. Martin Horňák: https:///playlist?list=PLLeG_v5sLLqT8BNaCuDg8z1ARO0Ggqx10

Fotogaléria k článku:

(foto: Jaroslav Svoboda, Peter Šoltys, Peter Bado, Jaroslav Pršala)

32_141917577765736065932064600740253209943647222767251254_0_clankyobrazky
32_1419175777895199672358152516569142801379823911792959292_0_clankyobrazky
32_1419178306129674168813267493211597953804128365490716919585_0_clankyobrazky
32_141917830658671751950369260317406767487370008311231397_0_clankyobrazky
32_14191783069498785561645806644401021235847166091201710731_0_clankyobrazky
32_14191783871638305071293709964110673433414846510291967243647_0_clankyobrazky
32_1419178433139048145911831077560219734120900272731858391336_0_clankyobrazky
32_1419172667105806244724328955122306118914142701192107422705_0_clankyobrazky
32_1419172667125497297215006784547765168541443172360576332942_0_clankyobrazky
32_1419172667188013321530275028190725357922015953114401855_0_clankyobrazky
32_1419173220298073652702497634623696891622629691908057960_0_clankyobrazky
32_14191732206519842632962693089546750561374757506431841564_0_clankyobrazky
32_14191732211040141228166056011554624231903100554965607204_0_clankyobrazky
32_14191732211260638577145274312177864060619489475242029812888_0_clankyobrazky
32_1419173221167233070113970210810010769581694874934294799630_0_clankyobrazky
32_14191732222063244951201154915120292742458704363601238823009_0_clankyobrazky
32_1419173222313632161116851001213090727727760018501330772981_0_clankyobrazky
32_141917322252070911995073887197764948913595648871733004937_0_clankyobrazky
32_141917322310696470841816143079149682899211251095071571759985_0_clankyobrazky
32_1419173223208295934425533653918187241551149061172015762196_0_clankyobrazky
32_1419173223314952548238264436877019458109359315439728312_0_clankyobrazky
32_1419173223442392900679857088134217569319392218931804966595_0_clankyobrazky
32_1419173223448620879897514412125910356717576936511673516262_0_clankyobrazky
32_1419173223474230051133651128111657036514518795401493216015_0_clankyobrazky
32_14191732237020916541367640843135728151858388225190593555_0_clankyobrazky
32_14191732237593486986184402071794304201760425656165831493_0_clankyobrazky
32_1419173223766452030106690793204323103216434714891200283948_0_clankyobrazky
32_141917322413517664591153564441989647035463386378763774445_0_clankyobrazky
32_141917322414951456911655734020126117290370494356292132623_0_clankyobrazky
32_1419173224198455564958913616819296769536423662041015708_0_clankyobrazky
32_14191733201751722260140370787914150758512096691902146839985_0_clankyobrazky
32_141917431418475013467003264210965796601444205561268880046_0_clankyobrazky
32_1419174314378884917173822072060766168820279132102066530016_0_clankyobrazky
32_1419174314657939988206008671815023848813340032631382289087_0_clankyobrazky
32_1419174314803405703858322857176337907761640018876409875_0_clankyobrazky
32_1419174314906498262483094795417535550197560194725719027_0_clankyobrazky
32_1419174622100295284739934060215098529448384412642812119_0_clankyobrazky
32_14191746222031061409713403957184170470420273901231772357205_0_clankyobrazky
32_14191746227341324831958479616214467388711242625651082747663_0_clankyobrazky
32_14191746691709895728459339343451876620464583380890671186_0_clankyobrazky
32_1419174669467418843179599750189474750121428830661717680027_0_clankyobrazky
32_141917466973386483812581721660957509520815939932138416301_0_clankyobrazky
32_14191746701138730489134326515620526267631568742180292259064_0_clankyobrazky
32_14191747151371555559798218451769821475829376227522451369_0_clankyobrazky
32_141917471521419773021689705954199560766212014155011845817543_0_clankyobrazky
32_1419174715758011925182935765116520785511631416261124177301_0_clankyobrazky
32_14191747157885694529601407631627209846426742631533943169_0_clankyobrazky
32_1419174764123446244214857861908904319057762276701219039139_0_clankyobrazky
32_141917476416074594954446019823254531781716591242900223368_0_clankyobrazky
32_1419174764494699690158808758819152618586548589241140759441_0_clankyobrazky
32_14191747648833105761290778720564665255285501457747360111_0_clankyobrazky
32_14191747651487816102893604155891883821380214221540851059_0_clankyobrazky
32_14191747651664979127107910322733294796407927384884137992_0_clankyobrazky
32_141917476520482106905773270117035265522261802201774323943_0_clankyobrazky
32_1419174765456266272110949079691761901610209315271394992254_0_clankyobrazky
32_14191747658299786446040656459074512495977568541258924570_0_clankyobrazky
32_14191747658585583179293834814441880861093659551466847309_0_clankyobrazky
32_141917541616849089251046033875207204226919165238391943662580_0_clankyobrazky
32_1419175417106713484179115968590535606763548928137971099_0_clankyobrazky
32_141917541752270355521307010124306124922782977251886680413_0_clankyobrazky
32_141917541759373479720127321311239855900156015750282367471_0_clankyobrazky
32_1419175417855160851198011275749497313913113320671796028496_0_clankyobrazky
32_141917548947334370785256233510078627841358444141016221639_0_clankyobrazky
32_14191754901051546898170759758417200034556484833381971576415_0_clankyobrazky
32_1419175490137730319169964557200085216312631552901967664996_0_clankyobrazky
32_14191754901913838396995741155294888385262592786457435833_0_clankyobrazky
32_141917549071659771013545189778125275118846094881857167510_0_clankyobrazky
32_14191755313958345263513546544799935841670553850133341206_0_clankyobrazky
32_14191755315392320432134222096143991679018983732751422350798_0_clankyobrazky
32_1419175570109276634527961705019479921062129443872950689034_0_clankyobrazky
32_14191755701692655197109181518154520198333346898650680168_0_clankyobrazky
32_1419175570190835878255470423714276906993012279591363834100_0_clankyobrazky
32_1419175570640741471112364157617333233001435177364871141652_0_clankyobrazky
32_141917557079209896098119125194401916611692266297282160_0_clankyobrazky
32_141917561211935042281328038515174364996311299728181505230251_0_clankyobrazky
32_141917561214965321827188379151017909273204420072197479240_0_clankyobrazky
32_14191756121825443965695548645550417911793256437148621851_0_clankyobrazky
32_14191756122918282485868425821231509643634931511035192269_0_clankyobrazky
32_1419175612621129517134829166919738256071689756325532591333_0_clankyobrazky
32_14191756681687714725290787001103069287719114383041271623100_0_clankyobrazky
32_14191756682140618016126158176814604779061775952131435679961_0_clankyobrazky
32_14191756686204252235756783566386813426772744701192215322_0_clankyobrazky
32_14191756691737575406209124823128153406816734181881347895911_0_clankyobrazky
32_14191756692195754009099578962255688602021418561755855678_0_clankyobrazky
32_14191757761597322944181225604914520448367968802851436129663_0_clankyobrazky
32_14191757766986642021677378503230570026926189722092719170_0_clankyobrazky
32_1419175777169605930875547172011552994478051807051973026829_0_clankyobrazkyKomentáre


Pridaj komentár