Koľajový pluh KP 1 zreštaurovaný

Článok publikovaný 20.7.2015 o 18:35
Autor:  Ing. Michal Tunega
Článok má 2 komentárov Môžete zanechať komentár.

Jedným z najvýznamnejších odvetví na železniciach je traťové hospodárstvo, resp. oblasť výstavby, údržby a opráv železničných tratí. Niet preto divu, že aj v tejto oblasti vytvára podnikové múzeum Železníc Slovenskej republiky – Múzejno-dokumentačné centrum pomerne rozsiahlu a pestrú zbierku nielen ručného náradia a pomôcok, ale aj strojných zariadení a špeciálnych koľajových vozidiel. Od roku 1989 je súčasťou zbierky aj koľajový pluh na úpravu štrkového lôžka KP-1 výrobného čísla 17, ktorý v roku 1970 vyrobil podnik Mechanizace traťového hospodářství Praha, závod ČSD Traťové výrobné dielne Trnava. Do zbierok sa ho podarilo získať ku dňu 7. júna 1989 kúpou od Dopravního podniku města Ostravy a v súčasnosti je to pravdepodobne jediný zachovaný predstaviteľ svojho typu.

Pluh v roku 2012

Pluh v máji roku 2012

V roku 2013 sa Múzejno-dokumentačné centrum rozhodlo, že pluh vlastnými silami zreštauruje do vystavovateľného stavu. Napriek skutočnosti, že pluh bol v 90. rokoch 20. storočia elementárne očistený a natretý, nebol jeho východiskový stav dobrý. Predné aj zadné radlice boli poškodené viacerými nárazmi iných koľajových vozidiel, viaceré časti chýbali (napr. ovládacie koleso predných radlíc, niektoré ručné navijáky a pod.) a aj korózia sa už na pluhu podpísala.

pluh_bez_strechy

Východiskový stav nebol dobrý a niektoré nedostatky sa objavili aj pri odstraňovaní starých náterov

Korózia sa prejavila aj na streche

Korózia sa prejavila aj na streche

Práce začali v auguste 2013 postupným rozoberaním. Medzi prvými bola zložená strecha, ktorej oprava mala prebehnúť až nakoniec. Po rozobratí nasledovalo postupné čistenie jednotlivých častí pluhu a opätovné rozhýbanie jednotlivých pracovných orgánov (najmä priečny a výškový posuv bočných radlíc a ich sklápanie, sklápanie zadných radlíc a otáčanie čelných radlíc). Doplnené museli byť dva chýbajúce ručné navijaky.

Oprava navijakov bola potrebná aj kvôli následnému rozhýbaniu a oprave radlíc

Oprava navijakov bola potrebná aj kvôli následnému rozhýbaniu a oprave radlíc

Obnovené ovládanie bočnej radlice, zatiaľ bez povrchovej úpravy

Obnovené ovládanie bočnej radlice, zatiaľ bez povrchovej úpravy

Pri čistení rámu boli objavené aj náznaky pôvodných nápisov, ktoré sa stali podkladom pri ich neskoršom obnovovaní.

Pri čistení rámu sa objavil aj údaj o hmotnosti pluhu

Pri čistení rámu sa objavil aj údaj o hmotnosti pluhu

Po očistení bolo potrebné postupne ponarovnávať pokrivené konštrukčné celky pluhu (konštrukcia samotného pluhu, brzdové tiahla, rám predných radlíc, konštrukcie zadných radlíc, stojiny strechy a pod.). Novovýroba sa týkala najmä ovládacieho kolesa predných radlíc, ktoré úplne chýbalo. Našťastie sa podarilo tvar a konštrukciu vyčítať z dostupnej dobovej obrazovej dokumentácie a inštruktážnych videí. Isté úpravy si ale vyžiadala skutočnosť, že počas prevádzky bola skrátená závitová tyč ovládania predných radlíc. Po vyriešení tohto problému sa podarilo rozhýbať aj zvislý posuv.

Nanovo vyrobené koleso ovládania predných radlíc

Nanovo vyrobené koleso ovládania predných radlíc

Priebežne sa opravené časti podrobili aj náteru základnou farbou a niekoľkými vrstvami vrchnej farby. Pri vyhotovovaní náterov sa postupovalo podľa dochovaných dobových fotografií. Nátery pomerne zložitej konštrukcie pohltili veľa času, preto sa mimo strechy podarilo pluh dokončiť až na jar roku 2015.

Najmä oranžové a žlté časti si vyžiadali viac vrstiev vrchného náteru

Najmä oranžové a žlté časti si vyžiadali viac vrstiev vrchného náteru

Oprava strechy bola rozpracovaná už koncom roku 2014. Najskôr bola očistená vnútorná konštrukcia strechy a boli odstránené skorodované odkvapy na bokoch strechy aj s časťou strešného oplechovania, ktoré bolo neopraviteľné. Nahradené bolo novým plechom zakončeným odkvapom rovnakých rozmerov. Nasledoval náter základnou a vrchnou farbou. Po otočení strechy bola táto očistená a natretá aj z vrchnej strany.

Opravená a nastriekaná strecha pluhu

Opravená a nastriekaná strecha pluhu

Následne mohlo prebehnúť skompletovanie pluhu a nastriekanie nápisov na rám.

Zreštaurovaný pluh pár dní pred podujatím Rendez 2015

Zreštaurovaný pluh pár dní pred podujatím Rendez 2015

Reštaurátorské práce boli ukončené v máji 2015 a pluh bol vystavený aj v rámci podujatia Rendez 2015 – 17. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel v dňoch 13. a 14. júna 2015.

Zreštaurovaný pluhy KP-1 by mal byť v budúcnosti umiestnený v rámci areálu Železničného múzea Bratislava východ do expozície traťových strojov, kde doplní kráčajúci zhutňovač KZ 1000, smerovací stroj PRM 1, podbíjačku SP 63 a ručný žeriav JŽ 600. Neskôr by mali do expozície pribudnúť ešte dva žeriavy Vošahlík a budova traťového okrsku s krytou časťou expozície, ale to je už hudba budúcnosti.

Malá expozícia traťových strojov, kde by mal byť v budúcnosti vhodne umiestnený aj koľajovýpluh KP 1

Malá expozícia traťových strojov, kde by mal byť v budúcnosti vhodne umiestnený aj koľajový pluh KP 1

 
Komentáre


  1. MichalT píše:

    Snažíme sa, ako vieme.

    Dúfam, že čoskoro začneme pracovať aj na Vošahlíkoch, ale tomu predchádzajú ešte iné zbierkové predmety z iných odvetví železníc.

  2. tratovak píše:

    Toto si zaslúži obrovskú pochvalu! Pekná práca, len tak ďalej 🙂

Pridaj komentár