Kniha Speciální drážní vozidla – druhé doplnené vydanie

Článok publikovaný 11.4.2014 o 10:29
Autor:  tratovak
Článok má 0 komentárov Môžete zanechať komentár.

Kniha  Speciální drážní vozidla“ s popismi jednotlivých vozidiel určených predovšetkým na stavbu, rekonštrukciu, údržbu a diagnostiku železničnej infraštruktúry na území bývalého Československa vydaná v roku  2012 vzbudila pomerne značný ohlas ako u laickej, tak i odbornej verejnosti, o čom svedčí i skutočnosť, že celý náklad bol rozobratý v priebehu približne troch mesiacov. Neutíchajúci záujem o túto publikáciu viedol autorov k zostaveniu druhého, doplneného vydania, ktoré v apríli 2014 vydala Agentura ALHA, ISBN 978-80-260-5856-4.    Prvé vydanie bolo predstavené na stránke www.vlaky.net/zeleznice/spravy/4608-Vysla-unikatni-kniha-o-specialnich-draznich-vozidlech/. V druhom vydaní, opäť v grafickej úprave Hany Mertovej, ostal zachovaný charakter knihy i rozsah 15 kapitol. Doplnenie nových vozidiel zavedených do prevádzky od roku 2012 a aktualizácia popisu či fotografií starších vozidiel si však vyžiadalo jej rozšírenie na celkom 384 strán. Doplnené bolo i krátke „Zhrnutie“ v nemčine a „Vysvetlivky názvov typov špeciálnych dráhových vozidiel“. Poďakovanie za spoluprácu patrí okrem partnerských firiem, bez ktorých účinnej podpory by publikácia nevznikla, taktiež všetkým, ktorí prispeli či už novými fotografiami, alebo svojimi pripomienkami k pôvodnému textu. Čitateľovi sa tak dostáva do rúk publikácia obohatená o viacero nových informácií, o ktoré však nebudú ochudobnení ani majitelia prvého vydania, nakoľko bude v priebehu júna spracovaný „Dodatok k prvému vydaniu“ voľne prístupný na tejto stránke. Predajná cena publikácie priamo u autorov činí 650,- Kč resp. 24,- € a objednať si ju je možné  na adrese knihasdv@seznam.cz a osobne prevziať v Bratislave, Olomouci, Čelákoviciach alebo v Prahe (po dohode aj inde), prípadne poslať poštou za 107 Kč (4,40 Euro na Slovensku) pri prevode na účet, resp. 148 Kč (5,20 Euro/SVK) pri poslaní na dobierku. Knihu bude možné zakúpiť i vo viacerých predajniach a zapožičiať v niektorých knižniciach.

    Predajcovia:   Brno: TT modelář; Vejrostova 5; www.ttmodelar.eu Česká Skalice: Happy Model; Riegrova 338; www.happymodel.cz České Budějovice: Happy Model; Na Mlýnské Stoce 8; www.happymodel.cz Liberec: Železniční modely, Jánská 864 Olomouc: Modelář; Ztracená 265/28; www.modelar-ol.cz Ostrava: Hobby Shop; pasáž v 1. patře hlavního nádraží; www.hobby-shop.cz Pardubice: Knihlupectví Mozaika, hala hlavního nádraží Plzeň: Happy Model; Slovanská 154; www.happymodel.cz Praha: Knihkupectví Corona; Pasáž Hybernská centrum; http://corona-books.sweb.cz/ Praha: Pragomodel; stánok na Masarykovom nádraží; www.pragomodel.cz Praha: Knihkupectví Krakatit; Jungmannova 14; www.krakatit.cz Zákaznické centrá ZSSK     Knižnice:   Druhé vydanie:   Brno: Moravská zemská knihovna Čelákovice: Městská knihovna Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Pardubice: Krajská knihovna v Pardubicích Praha: Národní knihovna; Městská knihovna; Národní technická knihovna   Prvé vydanie:   – Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem – Národní technická knihovna Praha – Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové – Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín – Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě – Středočeská vědecká knihovna v Kladně – Knihovna K. H. Máchy Litoměřice – Vědecká knihovna v Olomouci – Knihovna Akademie věd ČR Praha – Univerzitní knihovna Pardubice – Moravská zemská knihovna Brno – Městská knihovna Praha – Národní knihovna ČR Praha – Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň
Komentáre


Pridaj komentár